• EN
 • DE
 • PL
 • EN
 • DE
 • Rozwój firmy Gatra Polska

  „Realizacja prac budowlanych przystosowujących teren pod nową inwestycję Firmy GATRA sp. z o.o. sp.k.”

  a. Cele projektu,

  Cel główny projektu:

  Dostosowanie terenów inwestycyjnych firmy GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA do potrzeb rozwoju inwestycyjnego poprzez wyposażenie terenu inwestycyjnego w wewnętrzny układ komunikacyjny, sieci, chodniki, utwardzenie nawierzchni pod plac składowy do 12.2022r.

  Cele szczegółowe:

  Przygotowanie terenu inwestycyjnego pod rozwój działalności usługowej 1 przedsiębiorstwa – firmy GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez wyposażenie terenu inwestycyjnego w wewnętrzny układ komunikacyjny w okresie do 12.2022r.

  Przygotowanie terenu inwestycyjnego pod rozwój działalności usługowej 1 przedsiębiorstwa – firmy GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez wyposażenie go w sieci, chodniki, utwardzenie nawierzchni pod plac składowy w okresie do 12.2022r.

  b. Planowane efekty,

  Wnioskodawca aktualnie prowadzi działalność usługową w Olsztynie. Wnioskodawca obecnie potrzebuje przygotować teren inwestycyjny pod realizację inwestycji (budowa hali z częścią biurową), w wyniku której uruchomi produkcję w nowej lokalizacji.

  Firma Wnioskodawcy rozwija się z roku na rok. Dlatego Wnioskodawca nabył działkę na której obecnie może zrealizować nową inwestycję konieczną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

  W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

  Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 1 szt.

  Poziom wykorzystania powstałego/zmodernizowanego terenu inwestycyjnego – 100%

  c. Wartość projektu,

  Wartość ogółem: 1779601.66

  Wydatki kwalifikowalne: 1344831.06

  d. Wkład Funduszy Europejskich.

  Wnioskowane dofinansowanie: 941247.26

  GATRA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  „Rozwój Firmy GATRA POLSKA spółka z o.o. sp. k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.”

  Kwota dofinansowania 690 075,80 PLN

   

  Inwestycja Gatra Barcikowo

  Pobierz dokumenty